Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Wijze waarop de Europese Commissie een openbare raadpleging heeft gehouden over het initiatief inzake duurzame corporate governance