Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

De wijze waarop de Europese Investeringsbank (EIB) de milieueffectbeoordelingen van de trans-Adriatische pijpleiding en de trans-Anatolische pijpleiding heeft meegewogen alvorens de projecten te financieren