Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Het verzuim van de Europese Commissie om te reageren op vragen over hoe zij in selectieprocedures rekening houdt met de ervaring die kandidaten hebben opgedaan vóór het behalen van hun diploma