Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Het besluit van de Commissie om BlackRock Investment Management een contract te gunnen voor het uitvoeren van een onderzoek over de integratie van ecologische, sociale en governancedoelstellingen (ESG) in de bankregelgeving van de EU

The European Commission's decision to award a contract to BlackRock Investment Management to carry out a study on integrating environmental, social and governance (ESG) objectives into EU banking rules.