Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

De Europese Commissie en een klager met een beperking die niet werd gere-integreerd

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μη επανένταξη ενός ενδιαφερόμενου με αναπηρίες.