Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

De weigering van de Europese Dienst voor extern optreden om het publiek volledige toegang te verlenen tot de schriftelijke verslagen van de bijeenkomsten van het Global Tech Panel

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.