Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

L-indirizzar mill-Kummissjoni Ewropea ta’ lment dwar ksur kontra l-Italja fi proċedura pilota tal-UE rigward id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali u l-kundizzjonijiet ta’ akkomodazzjoni tal-persuni Romani

L-indirizzar mill-Kummissjoni Ewropea ta’ lment dwar ksur kontra l-Italja fi proċedura pilota tal-UE rigward id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali u l-kundizzjonijiet ta’ akkomodazzjoni tal-persuni Romani.