Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Il-mod kif twettqet intervista bbażata fuq il-kompetenza tas-sitwazzjoni fi proċedura tal-għażla tal-persunal organizzata mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)