Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Il-mod li bih l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) ivvaluta l-eliġibbiltà ta’ kandidat biex jipparteċipa fi proċedura ta’ selezzjoni għall-persunal tal-UE fil-qasam tal-esperti fl-appoġġ tekniku lill-Istati Membri