Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Il-mod li bih il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) ikkunsidra l-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali tal-Pipeline Trans-Adrijatiku u tal-Pipeline Trans-Anatoljan qabel ma ffinanzja l-proġetti