Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Investigazzjoni strateġika OI/2/2021/MMO dwar il-mod li bih il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja l-Fondi tal-UE li ntużaw għall-promozzjoni tad-dritt tal-persuni b’diżabilità u tal-persuni akbar fl-età għal għajxien indipendenti