Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Allegat kunflitt ta’ interess fil-ħidma tal-Mekkaniżmu għall-Parir Xjentifiku tal-Kummissjoni minħabba politika inadegwata dwar id-dikjarazzjonijiet ta’ interess għall-esperti mistiedna

An alleged conflict of interest in the work of the Commission’s Scientific Advice Mechanism due to an inadequate policy on declarations of interest for invited experts.