Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas veiktā jauna ģenerālsekretāra iecelšana

Désignation par la Commission européenne d’un nouveau secrétaire général.