Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Personāla atlases biroja organizēto konkursu pieejamība kandidātiem ar redzes traucējumiem