Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Sūdzības par pārkāpumu, kas iesniegta pret Itāliju, izskatīšana Eiropas Komisijā "EU Pilot" procedūrā saistībā ar Rasu vienlīdzības direktīvu un romu dzīves apstākļiem

Sūdzības par pārkāpumu, kas iesniegta pret Itāliju, izskatīšana Eiropas Komisijā "EU Pilot" procedūrā saistībā ar Rasu vienlīdzības direktīvu un romu dzīves apstākļiem.