Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Investīciju banka izskatīja pieprasījumu par publisku piekļuvi dokumentam, kas attiecas uz vides un sociālo informāciju par transporta projektu Nairobi