Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Personāla atlases biroja nespēja pēc būtības atbildēt uz e-pastu, kurā paustas bažas par personu ar invaliditāti piekļuvi ES darbinieku atlases procedūrām un darbam ES pārvaldē