Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Parlamenta nespēja informēt sūdzības iesniedzēju par administratīvās izmeklēšanas gaitu