Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

­Kā Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) risināja problēmas ES delegāciju darbinieku atlases procedūrā