Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas nespēja informēt sūdzības iesniedzēju par situāciju saistībā ar pārkāpuma sūdzību pret Vāciju