Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas nespēja pieņemt galīgo lēmumu par pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem par “Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu”