Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) izskatīja sūdzību par līgumdarbinieku tiešsaistes testa veikšanu ((starptautiskās sadarbības speciālists (FG IV)-RCT-2022–00024)