Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz e-pasta vēstulēm, kurās norādīts, ka Īrijas datu aizsardzības iestāde pienācīgi nenodrošina ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) ievērošanu