Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas nespēja pieņemt galīgo lēmumu par lūgumu nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz konsultāciju uzņēmuma reģistrāciju ES agrīnās atklāšanas un izslēgšanas sistēmas (EDES) datubāzē