Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Komisija izskatīja sūdzību par to, ka Zviedrija un Dānija pārkāpj ES noteikumus, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām Šengenas zonā (CHAP(2022)0389) (lieta 1148/2022/ABZ)