Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) organizēja tiešsaistes testu, lai pieņemtu darbā starptautiskās sadarbības speciālistus ((IVF) — RCT-2022–00024)