Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Laiks, kādā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) izskatījusi pieprasījumus publiskai piekļuvei dokumentiem