Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) izvērtēja kandidāta pieteikumu atlases procedūrā uz administratoru vakancēm ārējo attiecību jomā (EPSO/AD/382/20)