Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) novērtēja kandidāta pieteikumu atlases procedūrā sekretāru pieņemšanai darbā (EPSO/AST-SC/10/20)