Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) nespēja sniegt atbildi uz pieprasījumu par gaisa kuģu medicīniskā aprīkojuma atjauninātajiem standartiem