Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) organizētajā personāla atlases procedūrā tika veikta uz situāciju balstīta intervija