Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisija nespēja apstiprināt, ka ir saņēmusi pārkāpuma sūdzību par jautājumiem, kas saistīti ar ES līdzekļu atsaukšanu tūrisma objekta būvniecībai Itālijā