Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Centrālās bankas nespēja sniegt skaidru atbildi uz saraksti saistībā ar tās programmu, ar ko paredz iegādāties ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus