Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) izskatīja ārējā eksperta pieprasījumu strādāt tāldarbā Covid-19 ierobežojumu dēļ