Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) izskatīja pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem, ko tā publiskojusi pēc iepriekšējiem pieprasījumiem piekļuvei dokumentiem