Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Komisija veica sabiedrisko apspriešanu par ilgtspējīgas korporatīvas pārvaldības iniciatīvu