Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) atteikums nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz meklēšanas un glābšanas operāciju