Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz lūgumu sniegt atsauksmes pēc tam, kad tika noraidīts priekšlikums par psiholoģisko atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem