Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Komisija un nespēja informēt sūdzības iesniedzēju par sūdzības par pārkāpumu statusu CHAP(2017)01280, Austrijas likums par stipendijām studentiem