Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz lūgumu nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem par ES sagatavotību un reaģēšanas plānošanu nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu gadījumā