Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Investīciju banka (EIB) pirms projektu finansēšanas izvērtēja Adrijas jūras cauruļvada un Transanatolijas cauruļvada ietekmes uz vidi novērtējumus