Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) organizēto arhitektūras pakalpojumu publiskā iepirkuma procedūru