Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz jautājumiem par to, kā tā ņem vērā kandidātu pieredzi, kas iegūta pirms diploma iegūšanas, atlases procedūrās