Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kopienas Augu šķirņu biroja atteikums pieņemt pieteikumu IT nodaļas vadītāja atlases procedūras ietvaros