Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Komisija un nepietiekami pasākumi, kas veikti situācijas uzlabošanai zinātniskajiem līdzstrādniekiem Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajās darbībās Covid-19 krīzes laikā