Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisija un tās šķietamā nespēja atbildēt uz jautājumu par iespējamām izmaiņām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzekļu saņēmēju sarakstā, ko, iespējams, pieprasījušas Polijas iestādes – Ares(2020)2427240

Absence alléguée de réponse de la Commission européenne à une demande concernant une éventuelle modification de la liste des bénéficiaires du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) qui aurait été formulée par les autorités polonaises – Ares(2020)2427240.