Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs apkopoja un novērtēja informāciju Covid-19 krīzes laikā

How the European Centre for Disease Prevention and Control gathered and assessed information during the COVID-19 crisis