Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) šķietamā konfidenciālas informācijas par pesticīdu Mancozeb noplūde

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) šķietamā konfidenciālas informācijas par pesticīdu Mancozeb noplūde.