Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Komisija apmierina darbinieku ar invaliditāti vajadzības ar Covid-19 saistītajā ārkārtējā situācijā

Modalités de traitement, par la Commission européenne, des besoins des membres du personnel handicapés dans le contexte de l’urgence de la COVID-19.