Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Zāļu aģentūra un grūtniecības novēršanas programma, ko sūdzības iesniedzējs uzskata par aizvainojošu

Európska agentúra pre lieky a program pre prevenciu tehotenstva, ktorý sťažovateľ považuje za urážlivý.